BANDET

Repetitör


Lars G. Flink


Saxofon

Jan Svensson

Paul Olsson

Bo-Göran Berglund

Johan Adolfsson

Bo Förander


Trumpet

Anders Palmquist

Mattias Piltz

Lars G. Flink

Lars PerssonTrombon

Hans Lissborg

Sten Forsler

Jan Räftegård

Peter Ludwig


Komp

Christian Andersson p

Lennart Piculell g

Tommy Schelin b

Fredrik Jacobsson drSång


Rosa Rydberg

Lotta Holmqvist


Jan Svensson

Lennart Piculell

 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright:
Lund Big Band

All rights reserved