BANDET

Repetitör


Lars G. Flink


Saxofon

Jan Svensson

Paul Olsson

Bo-Göran Berglund

Johan Adolfsson

Bo Förander


Trumpet

Anders Palmquist

Lars Pettersson

Lars G. Flink

Lars PerssonTrombon

Sten Forsler

Johan Borgström


Jan Räftegård

Sven HuldtKomp

Christian Andersson p

Lennart Piculell g

Tommy Schelin b

Fredrik Jacobsson drSånginsatser


Sanna Holmqvist


Lotta Holmqvist


Rosa Rydberg


Jan Svensson

Lennart Piculell

Jonas Strid


 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright:
Lund Big Band

All rights reserved